Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Những cá thể Vooc cần được bảo tồn

Những cá thể Vooc cần được bảo tồn

Voọc Chà vá chân nâu Sơn Trà tưởng đâu đã bị tuyệt diệt trong chiến tranh, song vẫn có cả ngàn cá thể hiện sinh sống ở bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên loài linh trưởng đẹp nhất hành tinh này ngày nay lại đang phải đối phó với những mối nguy hiểm mới từ việc can thiệp của con người vào hệ sinh thái nơi đây./.

Video về sinh hoạt của loài Vooc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét